Meniu
COS CUMPARATURI

Regulament concurs GIVEAWAY DELBOX

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Concursurile organizate pe pagina de Facebook www.facebook.com/delbox.ro sunt concepute si administarate de catre DELBOX MARKET SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Bistrita, Aleea Paraiasului, nr. 2A, Sc. 4, Ap.4, jud. Bistrita-Nasaud, avand Codul Unic de Inregistrare RO30043461, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J06/226/2012, denumita in continuare "Organizator".

Participantii la campania promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.delbox.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa prezentarea acestor modificari pe site-urile mentionate mai sus.

  

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursurile sunt organizate si se desfasoara pe pagina de Facebook Delbox. Pentru a participa la aceste concursuri, este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresa de e-mail valida si nume / prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

Pentru obtinerea de informatii suplimentare, va rugam sa consultati site-ul www.delbox.ro sau sa trimiteti un e-mail la [email protected]delbox.ro, pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI SI MECANISMUL DE CASTIG

Toate intervalele de desfasurare a concursurilor vor fi publicate pe pagina oficiala de Facebook a companiei.

Mecanismele de castig sunt: tragere la sorti, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul random.org. Selectia se va face dintre toti participantii eligibili inregistrati conform mecanismelor descrise in fiecare concurs. Rezultatele extragerilor vor fi intotdeauna publicate pe pagina de Facebook si/sau pe site-ul companiei (in funcţie de specificul concursului).

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

 

SECTIUNEA 4. INSCRIEREA IN CONCURS

Pentru a participa la concurs, in functie de specificul acestuia, participantii trebuie:

Sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume real, in functie de specificul concursului;

Sa fie fani ai paginii de Facebook mentionate mai sus.

Sa acceseze pagina concursului si sa urmeze instructiunile descrise pentru a participa;

Organizatorul isi rezeva dreptul de a sterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenta, limbaj neadecvat sau apartenente politice etc. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerintele concursului. Oragnizatorul isi rezerva dreptul de a elimina de pe pagina sa interventiile si utilizatorii care genereaza conversatii neconforme referitoare la concurs, ignorand prevederile prezentului regulament sau avand in mod repetat solicitari in afara prevederilor prezentului regulament.

Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani şi ca poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.

Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate şi corecte.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I şi II ale acestora.

  

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI:

Premiile acordate vor fi publicate pe pagina oficiala de Facebook a companiei si/sau pe site-ul www.delbox.ro.

Nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte.

Livrarea produselor se va face doar pe teritoriul tarii.

Voucher-ele se vor utiliza la achizitionarea de produse pe site-ul delbox.ro. Vocher-ele au o valabilitate de 60 de zile si se pot utiliza doar pentru realizarea unei singuri comenzi.

Inmanarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor si fotografiile sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto, si video de catre Organizator.

E posibil ca Organizatorul sa solicite castigatorului premiului sa transmita, cu titlu gratuit, un material foto si video cu premiul castigat. Castigatorul cesioneaza Organizatorului drepturile patrimoniale din utilizarea drepturilor de autor asupra fotografiilor si inregistrarilor video realizate. Cesiunea este exclusiva, nelimitata in timp si spațiu. Organizatorul va putea folosi fotografiile si materialul video oricand prin orice mijloace de comunicare in masa: presa scrisa, televiziune, radio, internet si marketing direct.

Organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui castigatorului concursului, dreptul de difuzare pe TV, in presa si online a numelui, si imaginii sale, astfel cum va considera necesar, fara alte consideratii sau plati.

 

SECTIUNEA 7. REVENDICAREA PREMIULUI

Castigatorul extras prin tragere la sorti, conform celor mentionate in prezentul Regulamet, Organizatorul va anunta castigator-ul/-orii etichetand castigator-ul/-orii, în postarea concursului de pe contul de facebook. Castigatorul trebuie sa trimita printr-un mesaj privat datele de contact.

Daca persoanele declarate castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig si nu trimit datele de verificare a identitatii lor, conform indicatiilor organizatorului in momentul afisarii castigatorilor in termen de maximum 48 de ore de la data afisarii rezultatului concursului, premiile castigate de persoanele in cauza vor fi anulate.

In cazul in care castigatorul nu este eligibil (nu se poate identifica sau nu este interesat de premiu) pentru intrarea in posesie a premiului, in termen de maximum 48 de ore de la data afisarii rezultatului, premiile se anuleaza si vor ramane in proprietatea Organizatorului.

In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui, incluzând semnarea de catre tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceast concurs.

După desemnarea si validarea castigatorului, organizatorul va proceda la incheierea unui proces verbal de predare-primire a premiilor care se vor semna de către un reprezentant al organizatorului si de catre castigatori.

 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualulilor castigatori, prin excluderea lor.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordării efective a premiului.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul sau cu intrarea in posesia acestuia, fiind în sarcina exclusiva a castigatorului.

Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile in bani obtinute din concurs, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre castigator.

In acest sens, in baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, castigatorul premiului va oferi Organizatorului datele personale conform cerintelor Codului Fiscal si legilislatiei aplicabile pe teritoriul tarii.

În cazul în care un castigator refuza sa se identifice sau sa furnizeze informatiile necesare, nu ii va fi inmanat premiul castigat, el urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu.

 

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru implementarea prezentei campanii, in scopurile specificate mai jos, Organizatorul prelucreaza, în calitate de Operator, date cu caracter personal.

Categorii de persoane vizate:

· participanti la campanie/concurs;

· castigatori.

Date cu caracter personal prelucrate:

· nume;

· prenume;

· adresa;

· numar de telefon fix sau mobil;

· adresa de email.

 

Scopurile si temeiurile de prelucrare:

Prin participarea la prezentul Concurs, participantii/castigatorii înteleg faptul ca în acest scop datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/sau mobil, e-mail) vor fi prelucrate de Organizator in vederea organizarii concursului, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, realizarea de statistici, analize si cercetari de piata prin anonimizarea datelor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor Nr. 679/2016. De asemenea, prin participarea la prezentul concurs, participantii/castigatorii sunt de acord ca datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/sau mobil, e-mail) sa fie prelucrate de Organizator pentru transmiterea de comunicari cu scop comercial prin telefon, posta sau posta electronica (telemarketing), precum si trimiterea de oferte si materiale publicitare.

Participantii/castigatorii inteleg ca prelucrarea datelor cu caracter personal in conditiile si scopul declarat prin acest Regulament oficial este indispensabila derularii campaniei.

Datele personale ale participantilor/castigatorilor sunt prelucrate de Organizator in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea prezentului Regulament in scopul desfasurarii concursului, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor (executare contract). Cu privire la respectarea prevederilor finaciar-contabile si fiscale, precum si pentru arhivare, temeiul de prelucrare este obligatia legala a Organizatorului. Pentru solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniei si acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al Organizatorului.

Transferul datelor cu caracter personal

Participantii/castigatorii, de asemenea, inteleg faptul ca datele de mai sus pot fi dezvăluite, pentru aceleasi scopuri, si partenerilor contractuali ai DELBOX MARKET SRL din România si din alte tări membre ale Uniunii Europene. Lista castigatorilor (nume, prenume) va fi afisata, potrivit dispozitiilor legale, pe site-ul www.delbox.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului plus o perioadă minimă de 60 de zile. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

In anumite circumstante, este posibil sa psstram datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat să facă acest lucru în conformitate cu cerintele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, Organizatorul va putea pastra datele cu caracter personal ale participantilor/castigatorilor pentru perioade mai indelungate de timp, pentru a avea o evidenta exacta a raporturilor cu Organizatorul în cazul unor plangeri sau dacăaOrganizatorul apreciaza în mod rezonabil ca exista o perspectiva de litigiu legata de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau stergere a datelor, restrictionare a prelucrarii, de a va opune prelucrarii precum si a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimtamantul, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a formula plangeri in fata autoritatii de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datată si semnata la adresa societatii mentionată mai sus cat si la adresa [email protected]delbox.ro. De asemenea, Participantilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei si autoritatii locale ANSPDCP.

Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi prelucrate in orice mod cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la campanie.

 

SECTIUNEA 11. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate Inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

Cazul de forta majora este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat  sau previzionat de către Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesând site-ul www.delbox.ro. Pentru informatii suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, va rugam sa trimiteti un mail la [email protected].

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

  

SECTIUNEA 14. ALTE CLAUZE

Premiile neacordate vor ramane în proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepta cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.

In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi ramani valabile/valide in masura îi care pot produce efecte juridice chiar în absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

SECTIUNEA 15. DATE DE CONTACT

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/delbox.ro sau la e-mail [email protected]delbox.ro.

 

DELBOX MARKET SRL