Meniu
COS CUMPARATURI

Politica de confidențialitate

Preluarea datelor cu caracter personal Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Delbox, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil. 

 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate. 

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta 

 

Delbox este denumirea comercială al Delbox Distribution SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Bistrița, Str. Libertății nr. 41-43 B1, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J6/201/2021, cod unic de înregistrare fiscală RO 43737228 (în continuare “Delbox” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. 

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm 

 

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: 

 

Când vă creați un cont Delbox, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele; În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma Delbox aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: fotografie, genul, nickname, număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, nivelul educației, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.; 

 

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc. 

 

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. 

 

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. 

 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării 

 

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal cu scopul prestarii serviciilor Delbox în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Delbox;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Delbox sau ale partenerilor din Delbox Marketplace. 

 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal 

 

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Delbox. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. 

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal 

 

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor. Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi EuroPayment Services. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. 

 

Ce drepturi aveți 


 Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. 

 

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos. 

 

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi: 

 

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Delbox. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identități dvs. 

 

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea. Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs. 

 

 

Drepturi vizate Descriere 

Accesul 

Puteți să ne cereți: 

 

• să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal; • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date; să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere. 

Rectificarea 

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora. 

Ștergerea datelor 

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: 

 

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; 

sau • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau • acestea au fost prelucrate ilegal; sau • ne revine o obligație legală în acest sens. 

 

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară: 

 

• pentru respectarea unei obligații legale; sau • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

 

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare. 

 

Sa aveți in vedere ca, înaintea exercitarii acestui drept, sa va descărcați din contul Delbox si sa va salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Delbox, indiferent daca facturarea s-a efectuat către dvs sau către o alta persoana fizica sau juridica. In cazul in care nu efectuati acest demers înainte de a va exercita dreptul de stergere, veți pierde toate aceste documente iar Delbox va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, după caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului Delbox, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil. 

Restricționarea prelucrării datelor 

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: 

 

• acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare. Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: • avem consimțământul dvs.; sau • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau • pentru a proteja drepturile Delbox sau ale altei persoane fizice sau juridice. 

 

Opoziția 

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de 

marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare. 

Luarea de decizii automate 

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă: • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau • se bazează pe consimțământul dvs. explicit. 

Plângeri 

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:[email protected] Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă